130 Χρόνια συνεχούς πορείας γιορτάζει φέτος η Εθνική Ασφαλιστική!

Ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου του 1891 από την Εθνική Τράπεζα, σε μια στιγμή που θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτρεπτική για την ανάληψη μιας τόσο μεγαλόπνοης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου του 1891 από την Εθνική Τράπεζα, σε μια στιγμή που θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτρεπτική για την ανάληψη μιας τόσο μεγαλόπνοης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Με ισχυρά κεφάλαια και εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού, οικονομικού και επιστημονικού κόσμου της εποχής στη Διοίκησή της, η νέα εταιρία ξεκινά εντυπωσιακά την πορεία της παρόλο το βεβαρημένο οικονομικά κλίμα της εποχής. Από το 1891 έως σήμερα, η Εταιρία βρέθηκε αντιμέτωπη με τους Βαλκανικούς, 2 παγκόσμιους και ένα εμφύλιο πόλεμο, φυσικές καταστροφές και οικονομικές δυσκολίες και παρά τα εμπόδια, κατάφερε να αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία του τόπου, με σημαντική προσφορά στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα. Σήμερα σε μια περίοδο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια από τις κρισιμότερες στην σύγχρονη ιστορία λόγω της πανδημίας, η Εθνική Ασφαλιστική, με ετοιμότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης ανταποκρίνεται με απόλυτη επιτυχία στα νέα δεδομένα και παραμένει leader στην εγχώρια αγορά με μερίδιο αγοράς 16,5 % το πρώτο 3μηνο του 2021.

Λογότυπο - 130 χρόνια

H πορεία της εντυπωσιακή, με διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας, με τα προ φόρων κέρδη να προσεγγίζουν τα 800 εκ. ευρώ από το 2012 μέχρι και σήμερα, με βελτιωμένες τις παραγωγικές επιδόσεις της, με υγιή κεφαλαιακή βάση, με νέα προϊόντα και ευέλικτες διαδικασίες, με συνεχώς αναπτυσσόμενα δίκτυα διαμεσολάβησης, με υψηλή αναγνωσιμότητα και βαθμό ικανοποίησης από τους ασφαλισμένους της και με συνεχείς δράσεις για την κοινωνία, τις ευπαθείς ομάδες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Κύριος αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι όλο το Ανθρώπινο Δυναμικό της, Εργαζόμενοι, Συνεργάτες και Διοικητική Ομάδα, που συνεχίζει να εργάζεται απερίσπαστα με μοναδικό στόχο να παραμείνει η Εταιρία Ηγέτης της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς, για άλλα τόσα και παραπάνω έτη, συνεχίζοντας την μακρά και σπουδαία ιστορία της. Το 2021, αποτελεί μια χρονιά μεγάλων και δυνατών προκλήσεων, καθώς η Εταιρία περνά σε μια νέα εποχή - σταθμό στη μακρά ιστορία της, με αλλαγή στο μετοχικό καθεστώς της με τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για τη μεταβίβαση του 90,01% του μετοχικού της κεφαλαίου από την Εθνική Τράπεζα στο CVC Capital Partner Fund VII. Η Εθνική Ασφαλιστική Ηγέτιδα Δύναμη της ασφαλιστικής αγοράς όλα αυτά τα χρόνια βλέπει με αισιοδοξία την «επόμενη ημέρα» στοχεύοντας συστηματικά στην οικονομική της ευρωστία, στη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της και στη συνεχή στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας.

Share it!