Για το περιβάλλον, την κοινωνία και τους ανθρώπους μας

Στην Εθνική Ασφαλιστική, η στρατηγική μας για την περιβαλλοντική, την κοινωνική και την εταιρική μας διακυβέρνηση αποτελεί μέρος ενός λειτουργικού μοντέλου με βασικό άξονα τη συνεργασία και κύριους στόχους την καινοτομία, την ευημερία και τη βιωσιμότητα.

Οι άξονές μας

Περιβάλλον

Ελαχιστοποιούμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο σε κάθε πτυχή της εταιρικής μας δραστηριότητας, εφαρμόζοντας βιώσιμες πρακτικές και συμβάλλοντας έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντός μας.

Κοινωνία

Προωθούμε την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, φροντίζοντας να είμαστε δίπλα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη τη στήριξή μας.

Εταιρική Κουλτούρα

Επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος για όλα τα μέλη της ομάδας μας, μένοντας πιστοί στην αξία της διαφάνειας και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχικότητα, το διάλογο και τη συνεργατικότητα.

Βιώσιμες Ασφαλιστικές και Επενδυτικές Λύσεις

Παρακολουθούμε τις σύγχρονες εξελίξεις και φροντίζουμε για την κάλυψη όλο και περισσότερων αναγκών, περιορίζοντας τους μη ασφαλίσιμους κινδύνους και αναπτύσσοντας ένα βιώσιμο, προσβάσιμο, απλοποιημένο και δίκαιο ασφαλιστικό οικοσύστημα για όλους.

Στο κορυφαίο 5% των εταιριών

Διεθνής Βράβευση από την EcoVadis

Αντανακλώντας την σταθερή δέσμευσή μας για υιοθέτηση πιο βιώσιμων λύσεων για το περιβάλλον και την κοινωνία μας, η αξιολόγηση και η βράβευσή μας με Χρυσό Βραβείο από την EcoVadis, κατατάσσει την Εθνική Ασφαλιστική στο 5% των 100.000 υπό αξιολόγησης διεθνών εταιριών για τις εξαιρετικές επιδόσεις της στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για τις θεματικές Περιβάλλον, Εργασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εταιρική Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες.

Πρώτοι στην Ελλάδα

Επίσημο Μέλος του PCAF

Συμβάλλοντας ενεργά στην επιτάχυνση την βιώσιμης ανάπτυξης και μένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας να αναπτύξουμε μία κουλτούρα διαφάνειας και εμπιστοσύνης, είμαστε περήφανα η πρώτη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα που γίνεται επίσημο μέλος του PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials), της παγκόσμιας πρωτοβουλίας για τη λογιστική καταγραφή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τις οικονομικές δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Εκθέσεις Βιωσιμότητας & Γνωστοποιήσεις Αειφορίας

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 (GR)
Λήψη
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 (ΕΝ)
Λήψη
Αειφορία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR)
Λήψη
Δήλωση σχετικά με τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας 2024 (άρθρο 4 SFDR)
Λήψη
Δήλωση σχετικά με τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας 2023 (άρθρο 4 SFDR)
Λήψη
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 (GR) 
Λήψη
Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020
Λήψη
Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019
Λήψη
Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018
Λήψη