Αναβολή Διαγωνισμού Πώλησης Ακινήτων

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης 229/20.2.2020, αναφορικά με τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού τη Δευτέρα 23.3.2020, για την πώληση δύο ακινήτων της, η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19, αναβάλλει τη διαδικασία.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης 229/20.2.2020, αναφορικά με τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού τη Δευτέρα 23.3.2020, για την πώληση δύο ακινήτων της, η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19, αναβάλλει τη διαδικασία. Η Εθνική Ασφαλιστική θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση στον Τύπο, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων με τη νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Share it!