Η Εθνική Ασφαλιστική αναβαθμίζει τις υπηρεσίες Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας

Η Εθνική Ασφαλιστική, σταθερά προσηλωμένη στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, προχωρά αυτή τη φορά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται από την κάλυψη επείγουσας τεχνικής βοήθειας.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2020

Η Εθνική Ασφαλιστική, σταθερά προσηλωμένη στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, προχωρά αυτή τη φορά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται από την κάλυψη επείγουσας τεχνικής βοήθειας.

Ειδικότερα, η αναβάθμιση αυτή που προσφέρεται σε κάθε κάτοχο ασφαλιστηρίου κατοικίας, χωρίς καμία αύξηση του κόστους ασφάλισης, περιλαμβάνει:

• Υπηρεσίες Κλειδαρά: Αύξηση του πλαφόν κάλυψης από 120€ σε 140€ για περιπτώσεις που η κλειδαριά χρήζει αντικατάστασης

• Για τους τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων για τις οποίες παρέχεται κάλυψη: Αύξηση του ορίου κάλυψης από 90€ σε 120€

• Προσθήκη ειδικότητας Τεχνικού Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (120€ ανά επίσκεψη, έως 2 φορές το έτος)

• Υδραυλικές εγκαταστάσεις: Κάλυψη εργασιών αντικατάστασης μπαταρίας – ειδών υγιεινής (1 ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο)

• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: Κάλυψη για αντικατάσταση διακοπτών – πριζών - ντουί φωτιστικών που προκαλούν βραχυκύκλωμα στην ασφαλισμένη κατοικία.

Οι εν λόγω αναβαθμισμένες υπηρεσίες, παρέχονται σε κατοικίες που βρίσκονται:

• στην Αθήνα και σε περιοχές που εκτείνονται σε ανώτατη χιλιομετρική ακτίνα τριάντα πέντε (35) χιλιομέτρων γύρω από αυτήν (ως σημείο μέτρησης θεωρείται η πλατεία Συντάγματος),

• στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές που εκτείνονται σε ανώτατη χιλιομετρική ακτίνα είκοσι (20) χιλιομέτρων γύρω από αυτήν (σημείο μέτρησης θεωρείται η πλατεία Δημοκρατίας)

• στη Λάρισα, τα Ιωάννινα, την Πάτρα, τη Λαμία, τον Βόλο, την Κόρινθο, το Ηράκλειο Κρήτης, την Καβάλα και τα Χανιά Κρήτης, σε περιοχές που εκτείνονται σε ανώτατη χιλιομετρική ακτίνα δέκα (10) χιλιομέτρων γύρω από αυτές

Σημειώνεται ότι σε όλα τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Ελλάδας, η κάλυψη των υπηρεσιών θα παρέχεται σε απολογιστική βάση.

Σε περίπτωση επέκτασης του δικτύου τεχνικών και σε άλλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, η κάλυψη των υπηρεσιών θα παρέχεται αποκλειστικά από αυτούς και όχι σε απολογιστική βάση.

Οι ασφαλισμένοι για την αναγγελία κάθε ζημιάς και την άμεση εξυπηρέτησή τους μπορούν να καλούν το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Εθνικής στο 18 18 9, το οποίο λειτουργεί 24ώρες το 24ωρο ακόμη και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες.

Share it!