Η Εθνική Ασφαλιστική στο Insurance Conference 2021

Στη συμβολή της ασφάλισης στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, εστίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Σταύρος Κωνσταντάς, κατά τον χαιρετισμό του στο 14ο Ασφαλιστικό Συνέδριο με θέμα «Η ασφαλιστική αγορά με το βλέμμα στο μέλλον», που διοργάνωσε o όμιλος EthosGROUP, την Τρίτη 15 Ιουνίου.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021

Στη συμβολή της ασφάλισης στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, εστίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Σταύρος Κωνσταντάς, κατά τον χαιρετισμό του στο 14ο Ασφαλιστικό Συνέδριο με θέμα «Η ασφαλιστική αγορά με το βλέμμα στο μέλλον», που διοργάνωσε o όμιλος EthosGROUP, την Τρίτη 15 Ιουνίου.

Ο κ. Κωνσταντάς στην ομιλία του υπογράμμισε ότι η Εθνική Ασφαλιστική έχει υιοθετήσει πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο που έχει θεσπιστεί, με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και του ασφαλιστικού κλάδου διεθνώς, για τη βιώσιμη ασφάλιση. Ένα πλαίσιο το οποίο παρέχει παγκόσμια καθοδήγηση σχετικά με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών κινδύνων (ESG) στην ασφάλιση. Επίσης έχει ακολουθήσει το πνεύμα του Κανονισμού 2088/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που στοχεύει στη διαμόρφωση ομοιόμορφων κανόνων ενημέρωσης των τελικών επενδυτών σε ότι αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον.

Εκδήλωση 1 - Insurance Conference 2021

Ως εκ τούτου, η Εθνική Ασφαλιστική προχωρά ως οφείλει στην ανανέωση των προϊόντων της, με την προσφορά περισσότερων επιλογών προς τους ασφαλισμένους της, υλοποιεί επιτυχώς έργα στρατηγικού μετασχηματισμού και προσαρμόζεται στις προκλήσεις με γνώμονα τους σημαντικούς αυτούς πυλώνες, επεσήμανε ο κ. Κωνσταντάς.

«Με την εμπειρία 130 ετών λειτουργίας», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, «και έχοντας διαχειριστεί επιτυχημένα τις ραγδαίες αλλαγές που επήλθαν σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο τα τελευταία έτη (π.χ. Covid-19, οικονομική κρίση, φυσικές καταστροφές) στοχεύουμε στην ουσιαστική συμβολή στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα της χώρας, διασφαλίζοντας παράλληλα την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας, εστιάζοντας στον εντοπισμό, στην αξιολόγηση και στη διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών και στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων».

Ο κ. Κωνσταντάς δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην απαίτηση για προσαρμογή του ασφαλιστικού κλάδου στις νέες τεχνολογίες, αλλά και στις ποικίλες καλύψεις που προσφέρει η ασφαλιστική βιομηχανία για προστασία έναντι κινδύνων του κυβερνοχώρου. Παράλληλα, στην ομιλία του αναφέρθηκε στην τάση που παρατηρείται διεθνώς και δίνει μεγάλη έμφαση στην πρόληψη και διατήρηση ενός υγιούς τρόπου ζωής, αλλά και στη συνταξιοδοτική ασφάλιση, επισημαίνοντας ότι «σταδιακά έχει αρχίσει να γίνεται κατανοητό ότι η βασική κοινωνική σύνταξη δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει τη μοναδική πηγή εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Τα ομαδικά και ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση και αποτελούν τον λεγόμενο τρίτο πυλώνα της συνταξιοδοτικής ασφάλισης μπορούν να διασφαλίσουν τη συμπληρωματική σύνταξη που έχουν ανάγκη οι πολίτες».

Τέλος, κάνοντας λόγο για τις πρωτόγνωρες υγειονομικές και οικονομικές συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς υπογράμμισε: «Αξιοποιώντας προς όφελός μας αυτήν τη στιγμή της κρίσης, αλλά και την εμπειρία μας και την πρόοδο της τεχνολογίας, οφείλουμε να στοχεύσουμε στην ενίσχυση της υπευθυνότητάς μας, ως κοινωνία και επιχειρήσεις, υλοποιώντας πρωτοπόρες δράσεις και λαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες ώστε να διαφυλάξουμε το υγιές μέλλον μας».

Share it!