Με συμμετοχή στην παγκόσμια πρωτοβουλία Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) και αξιολόγηση από το EcoVadis η Εθνική Ασφαλιστική επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα που θέτει παραμένει μια πρόκληση για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Ασφαλιστική είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα που έγινε μέλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2023

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα που θέτει παραμένει μια πρόκληση για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Ασφαλιστική είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα που έγινε μέλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Η πρωτοβουλία PCAF αποτελεί μια διεθνή σύμπραξη μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα ενιαίο πρότυπο καταγραφής και αξιολόγησης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου που συνδέονται με τα χαρτοφυλάκια χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων των συγκεκριμένων ιδρυμάτων. Απώτερος σκοπός είναι η εναρμόνιση των οργανισμών και των διαδικασιών τους με τους κλιματικούς στόχους που έχουν θεσπιστεί βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Στην πρωτοβουλία, τα μέλη της οποίας πολλαπλασιάζονται με ταχείς ρυθμούς, συμμετέχουν περισσότερα από 350 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο. Επίσης, η Εθνική Ασφαλιστική συμμετείχε, για πρώτη φορά, στη διαδικασία αξιολόγησης EcoVadis, καταφέρνοντας να κερδίσει το Χρυσό Βραβείο συγκεντρώνοντας μια εξαιρετική βαθμολογία στην αξιολόγηση των Πρακτικών Επιχειρηματικής Αειφορίας, που την κατατάσσει στο 5% των εταιριών διεθνώς. Στο πρότυπο EcoVadis, αξιολογούνται περισσότερες από 100.000 εταιρείες, σε 200 κλάδους, σε παραπάνω από 175 χώρες, με 21 κριτήρια βιωσιμότητας στις τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες: Περιβάλλον, Εργασία & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ηθική και Βιώσιμες προμήθειες. Οι αξιολογήσεις EcoVadis, βασίζονται σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας, όπως: Δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), τα πρότυπα Global Reporting Initiative (GRI) και το πρότυπο ISO 26000. Οι αξιολογήσεις παρέχουν τεκμηριωμένη ανάλυση των επιδόσεων και αποτελούν ένα εφαρμόσιμο χάρτη πορείας για συνεχή βελτίωση. Η Εθνική Ασφαλιστική, με τις παραπάνω ενέργειες, επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή της στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)
Εθνική Ασφαλιστική
Eco Vadis

Share it!