Σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το σχέδιο ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Ασφαλιστικής με την ανακοίνωση 137 προσλήψεων.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2023

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το σχέδιο ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Ασφαλιστικής με την ανακοίνωση 137 προσλήψεων. Συγκεκριμένα, μετά από την αξιολόγηση των λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας, 137 εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνταν, έως σήμερα, με συμβάσεις έργου μέσω τρίτων εταιριών, κλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους στην Εθνική Ασφαλιστική, από 1 Σεπτεμβρίου. Σε δήλωσή της, η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρία Ντάλια Τόμπρου αναφέρει: «Πιστοί στις εξαγγελίες μας για ευρύ πρόγραμμα μετασχηματισμού και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, έχουμε σχεδιάσει και ήδη υλοποιούνται, 50 προσλήψεις για νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, στο νέο μοντέλο λειτουργίας, θα προστεθούν, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, 137 νέες προσλήψεις που θα προέρχονται από το δυναμικό ανθρώπων που γνωρίζουν την Εθνική Ασφαλιστική καθώς απασχολούνταν, έως σήμερα, με συμβάσεις έργου μέσω τρίτων εταιριών. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι καθώς μεγαλώνουμε, αναπτυσσόμαστε και αλλάζουμε, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη μεγάλη εμπειρία των ανθρώπων μας μαζί με τις δεξιότητες που φέρνουν τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στην Εταιρία μας».

Share it!