Συμφωνία συνεργασίας της Εθνικής Ασφαλιστικής με την «Κλινική Άγιος Λουκάς»

Η Εθνική Ασφαλιστική, έχοντας ως γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους της, αλλά και τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους, προχώρησε σε νέα συμφωνία συνεργασίας με την κλινική Άγιος Λουκάς.

Αθήνα, 6 οκτωβρίου 2022

Η Εθνική Ασφαλιστική, έχοντας ως γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους της, αλλά και τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους, προχώρησε σε νέα συμφωνία συνεργασίας με την κλινική Άγιος Λουκάς. Η κλινική Άγιος Λουκάς, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και λειτουργεί από το 1975 στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης ως Γενική, Γυναικολογική και Παιδιατρική κλινική, καλύπτοντας τις ανάγκες ιατρικής περίθαλψης ασθενών της Βορείου Ελλάδος και των Βαλκανίων, καθώς διαθέτει όλο το φάσμα των παθολογικών και χειρουργικών ειδικοτήτων της ιατρικής. Για τους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής με Ατομικό ή Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που επιλέξουν την κλινική Άγιος Λουκάς, η Εταιρία αναλαμβάνει την απευθείας κάλυψη του κόστους νοσηλείας τους καθώς και τις αμοιβές των θεραπόντων ιατρών τους. Επιπλέον, η συνεργασία αφορά την απευθείας κάλυψη από την Εταιρία του κόστους συγκεκριμένων χειρουργικών επεμβάσεων που διεξάγονται με ρομποτική τεχνική. Ενδεικτικά, η συμφωνία περιλαμβάνει μια σειρά από εξειδικευμένες επεμβάσεις, όπως προστατεκτομή, νεφρεκτομή επί καρκίνου, κυστεκτομή με το υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα «DA VINCI». Ο Γενικός Διευθυντής, κος Η. Δασκαλόπουλος δήλωσε: «Με τη νέα συνεργασία της Εταιρίας μας με την κλινική Άγιος Λουκάς, οι Ασφαλισμένοι της Εταιρίας με Ατομικά ή Ομαδικά Ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας, απολαμβάνουν και πρόσθετες παροχές δωρεάν, όπως επισκέψεις και εξετάσεις σε έκτακτα περιστατικά, σημαντικές εκπτώσεις στις προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά, που φτάνουν το 50% και που οι ασφαλισμένοι μας μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα». Η συνεργασία με την κλινική Άγιος Λουκάς αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο του πλάνου διεύρυνσης και επίτευξης νέων ποιοτικών συμφωνιών της Εθνικής Ασφαλιστικής, που έχουν ως στόχο την παροχή της καλύτερης ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας σε κάθε ασφαλισμένο της για οποιοδήποτε θέμα υγείας.

Share it!