Τοποθέτηση Νέου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εθνική Ασφαλιστική ανακοινώνει την τοποθέτηση του κ. Νάσου Ζαρκαλή στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της, από 1 Οκτωβρίου 2023.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2023

Η Εθνική Ασφαλιστική ανακοινώνει την τοποθέτηση του κ. Νάσου Ζαρκαλή στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της, από 1 Οκτωβρίου 2023. Ο κ. Ζαρκαλής κατέχει υψηλές ιεραρχικές θέσεις σε ανταγωνιστικούς επιχειρηματικούς τομείς για περισσότερα από 30 χρόνια. Έχει αναλάβει θέσεις αυξημένης ευθύνης στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αρχικά στον εμπορικό τομέα της Vodafone Ελλάδας και στη συνέχεια στην Hellas Online ως Διευθύνων Σύμβουλος. Την περίοδο 2009-2022, διετέλεσε Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.. Η εμπειρία του εκτείνεται και στον χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς, από τον Ιούλιο του 2020, κατέχει τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ). Ο κ. Ζαρκαλής είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) Χημικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Delaware των Η.Π.Α.. Επιπλέον, διαθέτει MBA από το Henley Management College του Ηνωμένου Βασιλείου. Η παρουσία του, στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, αποτελεί για την Εταιρία ιδιαίτερο πλεονέκτημα στη διαχείριση και την αντιμετώπιση κάθε μελλοντικής επιχειρηματικής πρόκλησης.

Share it!