Τριετής επιχειρησιακή σύμβαση για το προσωπικό της Εθνικής Ασφαλιστικής

Στην υπογραφή τριετούς επιχειρησιακής σύμβασης με το διοικητικό προσωπικό προχώρησε σήμερα η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2024

Στην υπογραφή τριετούς επιχειρησιακής σύμβασης με το διοικητικό προσωπικό προχώρησε σήμερα η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Τα δύο μέρη, Σύλλογος Εργαζομένων και Διοίκηση, κατέληξαν σε συμφωνία μετά από σειρά συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, έχοντας ως κοινό στόχο την διασφάλιση ενός θετικού επαγγελματικού περιβάλλοντος. Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Ντάλια Τόμπρου, δήλωσε σχετικά: «Για εμάς στην Εθνική Ασφαλιστική είναι πρωταρχικός σκοπός η επίτευξη της επιχειρησιακής ειρήνης καθώς θεωρούμε ότι αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη. Οι άνθρωποί μας, βρίσκονται στο κέντρο των στρατηγικών επιλογών μας και η σύμβαση που υπογράφουμε σήμερα, διασφαλίζει αυξήσεις για τους εργαζόμενους καθώς και τη διατήρηση πολλών πρόσθετων παροχών. Επιπλέον, εκπαιδευτικά προγράμματα, σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης και ενδυνάμωσης, σχεδιάζονται από την εταιρεία και θα εφαρμοστούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μας κάθε απαραίτητη δεξιότητα για να ανταπεξέλθει στο απαιτητικό σύγχρονο περιβάλλον. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων που, με αίσθημα ευθύνης και με κοινή προσπάθεια, έκαναν δυνατή την υπογραφή αυτής της σύμβασης».

Share it!