Ανακοίνωση για τον Κορωνοϊό Covid 2019

H ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, έχοντας στο επίκεντρο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώνεται σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου που εκδηλώνεται παγκόσμια.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί πελάτες,

H ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, έχοντας στο επίκεντρο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώνεται σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου που εκδηλώνεται παγκόσμια. Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, όπως αυτά ορίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ) www.eody.gov.gr, για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού Covid 2019.

Share it!