Μεταφορά ημερομηνίας κλήρωσης διαγωνισμού Εθνικής Ασφαλιστικής «Εθνική Contest-GOLDEN HALL-ΔΕΚ2021-ΜΑΡΤ2022»

H διεξαγωγή της προγραμματισμένης για την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, κλήρωσης του διαγωνισμού της Εθνικής Ασφαλιστικής με τίτλο «Εθνική Contest-GOLDEN HALL-ΔΕΚ2021-ΜΑΡΤ2022», μεταφέρεται.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022

H διεξαγωγή της προγραμματισμένης για την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, κλήρωσης του διαγωνισμού της Εθνικής Ασφαλιστικής με τίτλο «Εθνική Contest-GOLDEN HALL-ΔΕΚ2021-ΜΑΡΤ2022», μεταφέρεται την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοργανώτριας Εταιρίας.

Share it!