Καλύπτουμε τους Ασφαλισμένους μας με το test του νέου κορωνοϊού SARS-COV2 (Covid-19) σε περίπτωση νοσηλείας ή χειρουργικής επέμβασης.

Σκοπός μας στην Εθνική Ασφαλιστική είναι να βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας σε κάθε στιγμή καλύπτοντας τις ανάγκες σας.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2020

Στεκόμαστε Δίπλα σας Κάθε Στιγμή ! Σκοπός μας στην Εθνική Ασφαλιστική είναι να βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας σε κάθε στιγμή καλύπτοντας τις ανάγκες σας. Σε περίπτωση λοιπόν που θα χρειαστείτε να κάνετε εισαγωγή στο Νοσοκομείο για πραγματοποίηση επέμβασης, η εξέταση για τον κορωνοϊό SARS-COV2 (Covid-19) θα καλύπτεται από την Εθνική Ασφαλιστική μέσω της εγγυητικής επιστολής, στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου, σε καλυπτόμενη νοσηλεία σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου σας. Ακόμη, σε κάθε περίπτωση εισαγωγής στο νοσοκομείο, εφόσον κριθεί ιατρικώς αναγκαία η πραγματοποίηση της εξέτασης για το νέο κορωνοϊό SARS-COV2 (Covid-19), αυτή θα καλύπτεται μαζί με τα υπόλοιπα αναγνωρισθέντα έξοδα νοσηλείας. Η αναγκαιότητα πραγματοποίησης της εξέτασης θα εξετάζεται από τους ελεγκτές ιατρούς μας, σύμφωνα με το ιστορικό του ασθενούς και τα κριτήρια που θέτει ο ΕΟΔΥ. Είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας, λαμβάνουμε διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη ροή των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ , ενώ παραμένουμε δίπλα σας για να είστε ασφαλείς.

Share it!