Παράπονα & Αιτιάσεις

Για την υποβολή παραπόνου/αιτίασης που σχετίζεται με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή και τις υπηρεσίες που σας παρέχονται από την Εθνική Ασφαλιστική, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Φόρμα Επικοινωνίας

Μέσω της ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Παραπόνου, που θα βρείτε στη συνέχεια της σελίδας.

Τηλεφωνικά

Από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθημερινά και για όλο το 24ωρο, στο (+30) 210 909 9777 (Ελλάδα ή εξωτερικό).

Email

Στείλτε email στο parapona@ethnikiasfalistiki.gr (παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας μέσα στο μήνυμά σας)

Ταχυδρομικά

Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (Α.Ε.Ε.Γ.Α.) Λ. Συγγρού 103-105 117 45 Αθήνα Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Αιτιάσεων - Παραπόνων

Ο συνήθης χρόνος απόκρισης είναι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραλαβής του παραπόνου σας. Σε κάθε περίπτωση, εντός 50 ημερών το αργότερο, θα σας αποστείλουμε έγγραφη και αιτιολογημένη απάντηση. Εάν δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε απάντηση, εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου, θα σας εξηγήσουμε τους λόγους καθυστέρησης αναφέροντας κατά προσέγγιση τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης. Σε περίπτωση που η απάντηση της Εταιρίας δεν ικανοποιεί ή καλύπτει το παράπονο ή θέμα που σας αφορά, μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες Αρχές (ενδεικτικά)

Τράπεζα της Ελλάδος

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα

Τηλ.: 210 320 5222, 210 320 5223

Fax: 210 320 5437-8

Υπουργείο Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή

Πλατεία Κάνιγγος, 10181

Αθήνα Tηλ.: 1520

Fax: 210 384 3549

Συνήγορος του Καταναλωτή

Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 114 71 Αθήνα

Τηλ.: 210 646 0862, 210 646 0814, 210 646 0612, 210 646 0734, 210 646 0458

Fax: 210 646 0414

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτίασης προς την Εταιρία ή τις αρμόδιες Αρχές/Φορείς δεν διακόπτει την παραγραφή τυχόν αξιώσεων του αιτιώμενου όσον αφορά την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

Η κάθε αιτίαση που απευθύνεται στην Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Αιτιάσεων & Παραπόνων της Εθνικής Ασφαλιστικής τυγχάνει επεξεργασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την αιτιολογημένη και έγκαιρη απάντησή της. Τα στάδια επεξεργασίας και ελέγχου της απάντησης, για τα οποία ο κάθε αιτιώμενος δύναται να ενημερώνεται μετά από γραπτό αίτημά του, ορίζονται στην αντίστοιχη διαδικασία της Εταιρίας, καθώς και στην εγκεκριμένη από το Δ.Σ. Πολιτική Αιτιάσεων, με τις οποίες διασφαλίζεται η ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση των αιτιάσεων.

Θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;

Δώστε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

το συντομότερο δυνατόν.

Επιθυμητός Τρόπος Επικοινωνίας
Η επικοινωνία αφορά

Μοιραστείτε μαζί μας περισσότερες πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας σας;

Είσαι πελάτης της Εθνικής Ασφαλιστικής;
Ναι Όχι