Υπεύθυνα, για το μέλλον όλων μας

Γνώρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εθνικής Ασφαλιστικής και μάθε περισσότερα για τη δομή και τα πρόσωπα που φροντίζουν για τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση της εταιρίας μας, με στόχο ένα μέλλον καλύτερο για την Εθνική Ασφαλιστική - καλύτερο για όλους.

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) & Οργανόγραμμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Η εκλογή τους, καθώς και ο καθορισμός του ακριβούς αριθμού τους, πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Οργανόγραμμα

Επιτροπές Δ.Σ.

Οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν καθορισμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές παρέχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Υποστηρίζονται από τη Διοίκηση και Στελέχη της Εταιρίας ή/και από εξωτερικούς συμβούλους με εξειδικευμένη γνώση για τα θέματα υπό εξέταση. Προβαίνουν σε αξιολογήσεις και ελέγχους και στη συνέχεια εισηγούνται σχετικά προς το Δ.Σ., ενώ επιβλέπουν, κατά περίπτωση, την εφαρμογή των αποφάσεων, διευκολύνοντας την άμεση και αποτελεσματική προσαρμογή της Εθνικής Ασφαλιστικής στις αλλαγές που επιτάσσουν οι σύγχρονες εξελίξεις.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. έχει συστήσει και επικουρείται από τις ακόλουθες Επιτροπές:

Κανονισμοί και Αρχές Λειτουργίας

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Λήψη
Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας
Λήψη
Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών
Λήψη
Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας (Fit & Proper)
Λήψη
Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 2022
Λήψη

Ο Όμιλος της Εθνικής Ασφαλιστικής

Με στόχο τη διαρκή εξέλιξη της ποιότητας και της εμβέλειας των υπηρεσιών της Εθνικής Ασφαλιστικής, διευρύνουμε τη δραστηριότητά μας και εκτός Ελλάδας, αναπτύσσοντας σημαντική παρουσία σε Κύπρο και Ρουμανία, με ένα εξίσου ευρύ και αξιόπιστο δίκτυο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και συνεργαζόμενων πρακτόρων.

Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου

Η Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου ΛΤΔ ιδρύθηκε το 2001 με έδρα στη Λευκωσία. Έκτοτε αποτελεί έναν αξιόπιστο πάροχο ασφαλιστικών υπηρεσιών, με ισχυρή παρουσία στον κλάδο Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας, αλλά και στους Γενικούς Κλάδους, χάρη στο ευρύ δίκτυο καταστημάτων, ασφαλιστικών συμβούλων και συνεργαζόμενων πρακτόρων.

Garanta Asigurari S.A.

Η Garanta Asigurari S.A. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1997 στη Ρουμανία. Έκτοτε, χάρη στο ευρύτατο δίκτυο καταστημάτων, πρακτόρων και ασφαλιστικών συμβούλων, καλύπτει όλους τους κλάδους ασφάλισης, προσφέροντας αξιόπιστα ασφαλιστικά προγράμματα μέσω του τραπεζικού δικτύου των Eximbank, Alpha Bank Romania και First Bank Romania.

Whistleblowing - Υποβολή Αναφορών ή Παρατηρήσεων

Είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε

Μοιράσου μαζί μας τα σχόλιά σου μέσω της ειδικής φόρμας Υποβολής Αναφορών ή Παρατηρήσεων και βοήθησέ μας να διασφαλίσουμε υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας, ηθικής και νόμιμης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, ώστε να βελτιώνουμε την εμπειρία σε κάθε επίπεδο της συνεργασίας μας.