Για να ζεις με σιγουριά μια ήρεμη
ζωή

Δίπλα σου 24/7 όπου και αν βρίσκεσαι
Άμεση αποζημίωση
Ευέλικτοι τρόποι πληρωμής
Εξατομικευμένες λύσεις

Με ολοκληρωμένες λύσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες σου

 • Full Ασφάλιση Ζωής

  Ευέλικτη εξασφάλιση των αγαπημένων σου με κεφάλαιο που θα επιλέξεις
  • Ευελιξία επιλογής ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης από €10.000 με δυνατότητα αναπροσαρμογής του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά έτος
  • Ευελιξία επιλογής διάρκειας του προγράμματος
  • Προνομιακό ασφάλιστρο που αναπροσαρμόζεται μόνο σύμφωνα με την τρέχουσα ηλικία σου
  • Δυνατότητα ενίσχυσης ήδη υπάρχοντος ασφαλιζομένου κεφαλαίου (π.χ. Ισόβια Ασφάλιση Ζωής)
  • Δυνατότητα εξόδου από το πρόγραμμα μέχρι την ηλικία των 80 ετών, στην περίπτωση ετήσιας ανανέωσης, και μέχρι την ηλικία των 75 ετών, σε περίπτωση συνδυασμού του με επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση ή ισόβιο πρόγραμμα
  Προαιρετικά
  • Συνδυάζεται με πρόγραμμα ασφάλισης υγείας Full Health στην εκδοχή της ετήσιας ανανέωσης
  • Συνδυάζεται με πρόγραμμα Ισόβιας Ασφάλισης Ζωής
  • Συνδυάζεται με το επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση πρόγραμμα Full Life Plan περιοδικών καταβολών μέχρι και τη λήξη τους
  Νέο Προϊόν
 • Απλή Ασφάλιση Ζωής 

  Εξασφάλιση των αγαπημένων σου ό,τι κι αν συμβεί​, για το χρονικό διάστημα που θα επιλέξεις
  • Σταθερό κεφάλαιο για τα αγαπημένα σου πρόσωπα σε περίπτωση απώλειας ζωής
  • Ευελιξία επιλογής ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό €10.000)
  • Ευελιξία επιλογής διάρκειας του προγράμματος ασφάλισης (με ελάχιστη διάρκεια 10 έτη και μέγιστη ηλικία ασφαλισμένου τα 75 έτη) ​
  Προαιρετικά
  • Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών
  • Ασφάλιση Απώλειας Ζωής από Ατύχημα
  • Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  • Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας για Εργασία
  • Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων
 • Ισόβια Ασφάλιση Ζωής

  Σταθερή εξασφάλιση των αγαπημένων σου για μια ζωή​
  • Παροχή κεφαλαίου για τα αγαπημένα σου πρόσωπα σε περίπτωση απώλειας ζωής
  • Ευελιξία επιλογής ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό €5.000)
  • Δυνατότητα εξαγοράς μετά το 3ο έτος ασφάλισης
  • Κάλυψη Φόρου Κληρονομιάς
  Προαιρετικά
  • Νοσοκομειακό – Χειρουργικό Επίδομα για εσένα και τα αγαπημένα σου πρόσωπα
  • Διαγνωστικές Εξετάσεις για εσένα και τα αγαπημένα σου πρόσωπα
  • Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών
  • Ασφάλιση Απώλειας Ζωής από Ατύχημα
  • Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  • Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας για Εργασία
  • Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων
  • Συνδυάζεται με πρόγραμμα Full Ασφάλιση Ζωής
 • Απλή Ασφάλιση Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου

  Ευέλικτη εξασφάλιση των αγαπημένων σου σύμφωνα με τις υποχρεώσεις σου
  • Παροχή κεφαλαίου για τα αγαπημένα σου πρόσωπα σε περίπτωση απώλειας ζωής
  • Ευελιξία επιλογής ύψους του αρχικού ασφαλισμένου κεφαλαίου (με ελάχιστο ποσό €10.000 και μείωσή του κατά έτος)​
  • Ευελιξία επιλογής διάρκειας του προγράμματος ασφάλισή σας (με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη και μέγιστή διάρκεια έως το 75ο έτος της ηλικίας σας)​
  Προαιρετικά
  • Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας για Εργασία

Προαιρετικά Προγράμματα

 • Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

  Λύση εξασφάλισης των αγαπημένων σου προσώπων, με ευελιξία στην επιλογή κεφαλαίου ασφάλισης, το οποίο διπλασιάζεται στην περίπτωση τροχαίου συμβάντος (με ελάχιστο ποσό €3.000)

  • Παροχή κεφαλαίου για τα αγαπημένα σου πρόσωπα σε περίπτωση απώλειας ζωής εξαιτίας ατυχήματος
  • Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων για σένα σε περίπτωση ατυχήματος
  • Ημερήσιο ποσό κάλυψης σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασίας εξαιτίας ατυχήματος
  Προαιρετικά
  • Κάλυψη απώλειας εισοδήματος κατά τη διάρκεια ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας
  Συνδυάζεται με την Απλή ή Ισόβια Ασφάλισης Ζωής
 • Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος

  Εξασφάλιση της διαχείρισης των οικονομικών σου υποχρεώσεων και της οικογένειάς σου σε περίπτωση αδυναμίας για εργασία εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας

  • Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για τις ημέρες αποχής από την εργασία σου, μετά από μικρή περίοδο αναμονής
  • Ευελιξία επιλογής διάρκειας της παροχής και του διαστήματος της χρονικής αναμονής για την ενεργοποίηση της καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης
  • Ευελιξία επιλογής ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης (ως προς το ανώτατο ύψος του ποσού ισχύουν προϋποθέσεις βάσει προγράμματος)
  Συνδυάζεται με το πρόγραμμα Προσωπικού Ατυχήματος
 • Κάλυψη Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία

  Εξασφάλιση της διαχείρισης των οικονομικών σου υποχρεώσεων και της οικογένειάς σου σε περίπτωση αδυναμίας για εργασία εξαιτίας ατυχήματος στο χώρο εργασίας σου

  • Ημερήσια αποζημίωση για τις ημέρες αποχής από την εργασία σου
  • Ευελιξία επιλογής ποσού ημερήσιας αποζημίωσης
  Προαιρετικά
  • Κάλυψη απώλειας εισοδήματος κατά τη διάρκεια ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας
  Συνδυάζεται με το πρόγραμμα Προσωπικού Ατυχήματος
 • Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων

  Λύση εξασφάλισης της συνέχειας του συμβολαίου σου σε περίπτωση ολικής ανικανότητας για εργασία από οποιαδήποτε αιτία​

  • Συνέχιση του προγράμματος και των καλύψεων που έχεις επιλέξει χωρίς την καταβολή ασφαλίστρων
  Συνδυάζεται με την Απλή ή Ισόβια Ασφάλισης Ζωής
 • Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από εργασία

  Προστασία σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας για εργασία

  • Παροχή κεφαλαίου σε εσένα σε περίπτωση ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας
  • Ευελιξία επιλογής ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης
  • Κάλυψη σε περίπτωση ανικανότητας εξάσκησης επαγγέλματος λόγω μόνιμης ανικανότητας ​
  Συνδυάζεται με την Απλή Ασφάλιση Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου
 • Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών

  Παροχή κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των αυξημένων εξόδων μιας σοβαρής ασθένειας​

  • Εξασφάλιση κεφαλαίου που έχεις επιλέξει από την αρχή της ασφάλισής σου
  • Ενεργοποίηση σε περίπτωση που σου συμβεί μία από 11 σοβαρές ασθένειες
  • Παροχή κάλυψης σε περίπτωση μεγάλης οικονομικής επιβάρυνσης λόγω σοβαρής ασθένειας
  • Κάλυψη ασφαλισμένων από 18 έως 60 ετών
  Συνδυάζεται με την Απλή ή Ισόβια Ασφάλεια Ζωής
 • Νοσοκομειακό & Χειρουργικό Επίδομα

  Εξασφάλιση ημερήσιου ποσού της επιλογής σου για εσένα και τα αγαπημένα σου πρόσωπα σε περίπτωση νοσηλείας ή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση χειρουργείου.

  • Διπλασιασμός ποσού σε περίπτωση νοσηλείας σε ΜΕΘ
  • Κάλυψη μέρους των δαπανών σου, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του ταμείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα ​
  • ​Επιπλέον ημερήσιο επίδομα ανάρρωσης, μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο (στο 50% του ημερήσιου επιδόματος νοσηλείας)​
  • Κάλυψη με εφάπαξ ποσό σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης -με νοσηλεία ή χωρίς (One Day Clinic)- σε νοσοκομείο
  • Με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος​
  Συνδυάζεται με την Απλή ή Ισόβια Ασφάλισης Ζωής
 • Διαγνωστικές Εξετάσεις

  Ισόβιο πρόγραμμα πρόληψης για μια καλύτερη και πιο σίγουρη ζωή

  • Υψηλό ετήσιο κεφάλαιο κάλυψης έως €3.000
  • Κάλυψη 90% του ποσού των εξετάσεων
  Συνδυάζεται με την Απλή ή Ισόβια Ασφάλισης Ζωής
 • Προλαμβάνω

  Πρόγραμμα Διαγνωστικών Εξετάσεων

  • Διαγνωστικό Πρόγραμμα σε Συνεργασία με την Affidea
  • Κάλυψη Εξόδων σε ποσοστό 75% για Διαγνωστικές Εξετάσεις (έως του ποσού των €2.000 ετησίως)
  • Μηδενισμός Συμμετοχής με Χρήση Παραπεμπτικού Δημοσίου Φορέα
  • Δωρεάν Προληπτικοί Έλεγχοι
  Συνδυάζεται με την Απλή ή Ισόβια Ασφάλιση Ζωής
 • Full Ασφάλιση Ζωής
 • Full Health
Προστατεύοντας τη Ζωή και την Υγεία σου

Για να έχεις την ολοκληρωμένη κάλυψη που επιθυμείς

Η ασφάλεια που νιώθεις για κάθε τι απρόοπτο στη ζωή, οφείλει να είναι πάντα σε πρώτο πλάνο.

Τώρα, με το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης Full Health μπορείς να προσθέσεις το πρόγραμμα Full Ασφάλιση Ζωής και να αποκτήσεις ακόμη πιο ολοκληρωμένη κάλυψη για τους ανθρώπους που νοιάζεσαι περισσότερο στον κόσμο!

Πάρε προσφορά που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ένας πιστοποιημένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μας θα επικοινωνήσει μαζί σου

το συντομότερο δυνατό

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου εδώ:

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για προϊόντα & υπηρεσίες της Εθνικής Ασφαλιστικής και να λαμβάνω προωθητικό διαφημιστικό υλικό
Ναι Όχι

Έχεις απορίες;

Είμαστε δίπλα σου, όπως κάναμε πάντα

Επικοινώνησε μαζί μας για ό,τι χρειάζεσαι, τη στιγμή που μας έχεις ανάγκη.

Τηλέφωνο: 210 90 99 000