Διάκριση EcoVadis

Χρυσό Βραβείο στον κορυφαίο διεθνή οργανισμό

Με στόχο ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον για εμάς και για τις επόμενες γενιές, στην Εθνική Ασφαλιστική αποσπάσαμε το Χρυσό Βραβείο του κορυφαίου διεθνούς οργανισμού EcoVadis, γύρω από θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, βιώσιμης ανάπτυξης και τις ευρύτερες επιχειρηματικές πρακτικές μας. 

Συγκεκριμένα, ο οργανισμός EcoVadis αξιολογεί κάθε χρόνο περισσότερες από 100.000 εταιρίες, σε 200 κατηγορίες και 175 χώρες για πρακτικές τους που αφορούν το Περιβάλλον, την Εργασία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εταιρική Ηθική και τις Βιώσιμες Προμήθειες. 

Φέτος, συμμετείχαμε για πρώτη χρονιά στη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και ξεχωρίσαμε για τις #ESG επιδόσεις μας κατά τη διάρκεια του 2023, με βαθμολόγηση 71/100 που ξεπερνάει τον μέσο όρο του κλάδου τόσο στη συνολική βαθμολογία, όσο και στην καθεμία από τις τέσσερις θεματικές ξεχωριστά. Αυτή η εξαιρετική βαθμολογία μας κατατάσσει στο 5% των κορυφαίων εταιριών διεθνώς που αξιολογήθηκαν από τη Ecovadis. 

Η διάκρισή μας αντανακλά τη σταθερή δέσμευσή μας προς μια κατεύθυνση πιο βιώσιμη για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Share it!